Adobe Illustrator

 

Luo omaleimaista vektorigrafiikkaa mihin tahansa projektiin. Adobe Illustrator CS5 -ohjelmisto, joka on suunnittelun ammattilaisten käytössä maailmanlaajuisesti, on tarkka ja tehokas työkalu. Se sisältää hienostuneet piirtotyökalut, ilmeikkäät luonnolliset siveltimet sekä useita aikaa säästäviä toimintoja. *

 

Adobe kehitti ohjelman aluksi omaan käyttöönsä. Ohjelmalla muokattiin postScript-sivunkuvauskieltä visuaalisesti. Tämä alkuperäinen käyttötarkoitus näkyy ohjelman käytössä ja luonteessa yhä. Illustrator avaa ja käsittelee PS-, eps- ja pdf-tiedostoja sekä lukuisan määrän muita postScript-sivunkuvauskieleen perustuvia tiedostomuotoja. Monessa paikassa ohjelmaa käytetään tiedostojen avaamiseen ja muokkaamiseen, vaikka ohjelmaa ei käytettäisikään varsinaisessa tuotannossa. **

 

Toisin kuin bittikarttakuva vektori kuva on matemaattinen lauseke jonka vektorigrafiikkaohjelma muokkaa näkyväksi kuvaksi. Vektorikuvan ehdottomia etuja ovat skaalautuvuus laadun kärsimättä sekä pieni tiedostokoko. Toisin kuten pikseleihin perustuvissa kuvissa, jossa tiedostokoko kasvaa jos sellaista suurentaa. Koska vektorigrafiikka muodostuu viivoista ja pinnoista, se soveltuu parhaiten graafisten kuvien esittämiseen. Hyviä esimerkkejä ovat logot, tekstit, kartat, kaaviot yms. **

 

Tästä sivustoni osista tulet löytämään erilaisia oppaita Illustratorissa tehtäviin asioihin. Osa oppaista tulee olemaan itse tekemiäni ja loput muualta Internetistä löytämiäni. Ideani on kuitenkin luoda tänne oppaita sellaisiin asioihin joista olen kokenut oikeasti olevan hyötyä elävässä elämässä eli tarkoitus ei ole tuoda esille mitä kaikkea voikaan Illustratorilla tehdä vaan miten kyseistä ohjelmaa voi parhaiten käyttää oikeissa projekteissa.

 

Lähteet: * Adobe, ** Illustrator CS4 Vektorigrafiikka, Seppo Korkeila. Docendo 2009.

 

Polku Saanatunturilla. Valokuvaaja: Markus Kauppinen

 

Käyttöliittymän hallinta

Illustratorin käyttöliittymän peruspilarit ovat valikkorivi, ohjauspaneeli, työkalut sekä paneeliryhmät.

 

Ohjauspaneeli elääaktiivisen työkalun ja aktivoidun kohteen mukaan. Ohjauspaneeliin ilmestyy tilanteen mukaisia säätimiä ja toimintoja. Sinisiä paneelien nimiä klikkaamalla voidaan avata kyseisen paneelin suoraan hetkelliseen käyttöön.

 

Illustratorissa on kaikkiaan noin 40 paneelia, joista vain osa on näkyvillä ohjelman oletusnäkymässä. Paneelit avataan ohjelman Window-valikon kautta. Käyttäjän kannattaakin poistaa käytöstä kaikki turhat paneelit ja aktivoida tapreelliset. Hyvän kokoonpanon löytyessä, kannattaa se tallentaa omaksi työtilaksi. Työtilan tallennus onnistuu komennolla Window > Workspace > Save Workspace. Käyttäjällä voi olla useita paneelikokoonpanoja eli työtiloja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ohjelman työtilat voidaan tallentaa ja helposti kopioida työyhteisön toisiin työasemiin. Työtilata tiedostostot löytyvät kansiosta Adobe Illustrator > Presets > Workspaces.

 

Lähde: Illustrator CS4 Vektorigrafiikka, Seppo Korkeila. Docendo 2009.

 

Portaat Saanatunturille. Valokuvaaja: Markus Kauppinen

 

Tallenusmuoto

Adobe Illustratorin tiedoston tunnistaa .ai tiedostopäättestä.

 

Maisema Saanatunturilta. Valokuvaaja: Markus Kauppinen

 

Oppaat

Läpikuultavuus (Opacity)